Sarılıcı ve Tırmanıcı bitkiler

Sarılıcı ve tırmanıcı bitkiler, herhangi bir destek olmadan yukarıya yükselemezler. Kendilerine ağaç, sütun, duvar gibi destek bulduklarında sarılarak veya sülük ve tutunucular yardımı ile yukarı doğru büyürler.

Bu bitkiler ev bahçelerinde fonksiyonel ve estetik özelliklerinden dolayı çok kullanılırlar. Duvar, sütun, ahşap ve demir çit gibi kuşatma elemanlarına tırmanarak çirkin görünüşlerini örter ve mahremiyet sağlar. Pergola, kameriye gibi mimari tesisleri kısmen veya tamamen örterek gölge sağlar.

Sarılıcı güllerin peyzajda kullanımı:

Jasminum nudiflorum (yasemin), Lonicera caprifolium (hanımeli), Rosa mulltiflora (sarılıcı gül) gibi sarılıcılar güzel kokularından dolayı kullanılır.

Wisteria sinensis (mor salkım), Bougain villea spectabilis (gelin duvağı) güzel renkli çiçeklerinden dolayı kullanılır.

Aristolachia durior ve Parthenocissus quingquefolia (yabani asma) güzel yapraklarından dolayı duvar, pergola, kameriye ve kemerlerin örtülmesinde kullanılır.

Sarılıcı ve tırmanıcı bitkiler genel olarak duvar ve sütun diplerinden 50-100 cm geriye dikilir. Bunların seçilmesi ve kullanılmasında çiçek, meyve, yaprak renkleri, her dem yeşil, yarı her dem yeşil, otsu, odunsu, soğuğa, kurağa, gölgeye dayanıklı olması gibi özellikleri dikkate alınmalıdır.